Direkt Larengoskopi ( Ses Teli Ameliyatı)

Direkt Larengoskopi ( Ses Teli Ameliyatı)

Ses Kısıklığı

Ses ve konusma fonksiyonu insanların gerek sosyal gerekse iş yaşamında oldukça önemlidir. Ses, ses telleri tarafından oluşturulmaktadır. Ses tellerimiz gırtlağımızda bulunur ve nefes borusunun girişinde yer alır.Nefes alırken ses telleri açılır. Konuşurken veya herhangi bir ses çıkarırken ise ses telleri nefes borusunu kapatacak şekilde kapanır ve titreşir.
Ses tellerinin hastalıklarında ses tellerinin kapanması veya titreşimi bozulur ve ses kısıklığı meydana gelir. Ses kısıklığı çoğu zaman basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek hastalıkların habercisi iken, bazen ciddi, hatta hayati tehdit edebilen hastalıkların da habercisi olabilir. Ses kısıklığı başlayan hastaların mümkünse hemen ses tellerinin bir uzman tarafından muayene edilmesi uygundur.
Fakat bu her zaman mümkün olamamaktadır. Bu gibi hallerde sesin istirahati ve varsa enfeksiyon tedavisi uygulanmalıdır.
Bu aşamada ses istirahati oldukça önemlidir, hasta ses tellerinin daha fazla zorlanması kalıcı ses hastalıklarına yol açabilirler. Ses istirahati ve uygun tedaviye rağmen düzelmeyen ses kısıklığı, veya ses kısıklığına nefes darlığı eşlik etmesi gibi durumlarda ivedilikle uzman bir hekime başvurmak ve ses tellerinin muayenesini yapmak gerekmektedir.
Ses kısıklığının sebebi basit bir enfeksiyon olabileceği gibi, kas hastalıkları, sinirsel (nörolojik) hastalıklar, psikolojik hastalıklar, ses tellerinden kaynaklanan kist, polip veya nodüller, hatta nadiren ses tellerinden kaynaklanan kanserler olabilir.
Tedavi hastalığa göre değişkenlik gösterir. Ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebilecek olan birçok hastalıklar bulunmakla birlikte, bahsi gecen kist ve nodüller, ses istirahati, ses terapisi, bazen de günübirlik ve ağız içinden yapılan cerrahi müdahalelerle tedavi edilmektedir.
Bu tedavilere ek olarak vurgulanması gereken en önemli konu ise ses hastalıklarının sigara ile olan ilişkisidir. Her ne sebeple olursa olsun ses kısıklığı olan hastalar sigara kullanımını bırakmalı, en azından iyileşene kadar ara vermelidir. Sağlıklı bireyler ise ses hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak amacı ile sigaradan uzak durmalıdırlar.

VOKAL KORD PARALİZİSİ (SES TELLERİNİN FELCİ)

Gırtlağımızda iki adet ses teli vardır. Bunların herhangi bir sebeple fonksiyonlarının bozulması veya bir başka deyişle felce uğraması sonucunda ses kısıklığı veya nefes darlığı meydana gelebilir. Felcin sebebi çok değişkendir. Sebepler arasında geçirilen guatr ameliyatları, nörolojik hastalıklar, enfeksiyonlar sayılabilir. Her iki ses telininde felç olduğu ve nefes darlığının oluştuğu bazı hallerde boğaza delik açmaya kadar varabilen ciddiyette yaklaşımlar gerekmektedir. Bununla birlikte hastaların büyük bğr kısmında carrahi tedavi ile ses kısıklığı giderilebilmekte veya nefes darlıkları azaltılabilmektedir.

VOKAL KORD NODÜLLERİ VE KİSTLERİ (SES TELLERİNİN NODÜL VE KİSTLERİ)

Her iki ses telinin birbirine bakan pürüzsüz birer yüzü bulunmaktadır. Bu pürüzsüz yüzeylerdeki herhangi bir kitle (kist, nodül vs.) ses tellerinin kapanmasında bozulmaya ve ses kısıklığına yol açmaktadır. Özellikle ses sanatçıları, öğretmenler, din görevlileri, seyyar satıcılar ve diğer profresyonel ses kullanıcılarında özellikle ses tellerinde nodül sıklıkla gözlenmektedir. Tedavi iki aşamalıdır. Lezyona göre ilk aşamada ses istirahati, ses terapisi ve medikal tedavi denenebilir. İleri vakalarda veya tedaviye cevap vermeyen durumlarda cerrahi kullanılabilir.