Endoskopik Bos Fistülü Cerrahisi

Endoskopik Bos Fistülü Cerrahisi

BOS fistülü nedir? (Rinore nedir?)

BOS (Beyin Omurilik Sıvısı), Beyin ile beyin zarları arasında yer alan, renksiz, adeta su gibi bir sıvıdır. Beyin zarları ile beyin arasında kalan bu sıvının bir çok görevi vardır. Beyini saran zarlar sayesinde bu sıvının çıkışı engellenmiş olur. Beyin zarını adeta içi sıvı dolu bir balon gibi düşünmek mümkündür. Beyini balon içine koyulan bir top, BOS’u da top ile balon arasında yer alan su gibi düşünmek mümkündür. (Resim)

BOS’u saran beyin zarlarının yırtılıp, BOS’un dışarı akmasına BOS fistülü adı verilir. Bu akım burundan olursa rinore olarak adlandırılır.

BOS fistülü neden olur?

BOS fistülü birçok sebepten kaynaklanabilmekle birlikte, ana başlıklar halinde,

Spontan: Herhangi bir sebebi olmaksızın kendiliğinden ki bunlar genellikle hapşırık, ıknma gibi kafa içi basıncını artıran durumlardan sonra oluşabilir. Travmatik: Kafa travmaları (trafik kazası, yüksekten düşme vs.) sonrasında oluşan BOS fistülleridir. İatrojenik: Bazı cerrahiler sonrasında oluşabilir. Bu cerrahiler arasında, burun ameliyatları, beyin ameliyatları, hipofiz ameliyatları sayılabilir.

Rinorem var? Bana zararı var mı?

Rinore biraz önce değindiğimiz gibi, beyin zarının delinmesine bağlı oluşur. Bu delinmeyi beyin zarı kendi kendine tamir edemez. Burun mukozası bazen rinoreyi kapatabilir. Ama bu durumda beyin zarı kadar sağlam bir kapama oluşmaz ve enfeksiyon etkenlerinin geçişini engelleyen bir kapama oluşmaz.

Bunun sonucunda da BOS rinoresinin en büyük komplikasyonlarından biri olan menenjit riski engellenmemiş olur.

Sonuç olarak BOS rinoresinin en büyük komplikasyonu menenjittir. Menenjit riski yaklaşık olarak % 10 ‘dur. Her yıl bu risk kümülatif olarak artar.

BOS Rinorem var. Ne yapmalıyım?

Tüm bunlar göz önüne alındığında BOS rinoresi menejit riski olan ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Günümüz modern cerrahi yöntemleri ile endoskopik olarak, KBB ciler tarafından, buruna veya kafaya hiçbir kesi yapılmaksızın BOS rinoreleri tedavi edilebilir. Bu tedavilerde başarı oranı %85-90 civarındadır.  Bu nedenle BOS rinoresi olan hastaların ivedilkle bu konu ile ilgilenen bir KBB hekimine başvurması uygundur. Unutmadan; biz de  Samsun BOS rinoresi hastalarını kliniğimizde tedavi etmekteyiz.
https://www.youtube.com/watch?v=mzT_xbsbQd4