Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Sinüzit ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Sinüsler yüz kemiklerinin içindeki hava dolu boşluklardır. Birçok fonksiyonları vardır. Bunlar içinde kafanın toplam ağırlığının azaltılması, burundan geçen havanın nemlendirilmesi ve ısıtılması gibi görevleri vardır. Sinüslerden doğal sekresyonlar salgılanır. Bu salgılar genizden yutağa boşalırlar. Sinüslerin drenajını veya başka bir tabirle boşalmasını bozan hastalıklarda sinüs içinde sekresyonlar birikir. Biriken bu sekresyonların bakterilerin beslenmesi ve üremesi için son derece uygun bir ortamdır. Böylelikle hastalarda sinüzit oluşur.

Sinüzitin iyi ve etkili bir tedavisi için görüntüleme yöntemleri ile desteklenen uygun teşhis son derece önemlidir. Hastaların medikal tedavi ile düzelmesi esastır. Fakat hastaların medikal tedaviye cevap vermemesi veya sinüzitin oluşumunu kolaylaştıran anatomik varyasyonların varlığında (septum deviasyonu, konka bülloza, nazal polip, alt konka hipertrofisi vs.) cerrahi tedaviye başvurulur.

Sinüzitin cerrahi tedavisi son 20 yıldır sürekli değişiklik göstermektedir. Eskiden sinüslerin ağız içinden açılması ile ulaşılan sinüslere günümüzde burun içinden endoskopik olarak ulaşılabilmektedir. Bu yolla dışarıdan hiçbir kesi olmadan sinüslerin drenaj yolları açılmakta ve gerekirse sinüslerde drene edilmektedir.

Ameliyat riskli midir?

Endoskopik sinüs cerrahisi son derece komplike bir anatomi içinde yapılan bir cerrahi olup, anatomik olarak göz, kafa tabanı, görme siniri gibi yapılara son derece yakın bir bölgede yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu nedenle ameliyatı yapan cerrahın bölgenin anatomisine ve cerrahi yönteme son drece hakim olması gerekmektedir. İyi ellerde ve iyi teknik imkanlarla yapılan cerrahilerde komplikasyon oranı oldukça düşüktür. Yine de oldukça nadir görülmekle birlikte, endoskopik sinüs cerrahisi esnasında ve ameliyat sonrasında: burun kanaması, enfeksiyon, göz çevresinde şişlik ve morarma, göz içine kanama, çift görme, görme kaybı, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, beyin zarı hasarı, beyin-omurilik sııvısı kaçağı, kafa içi kanama, kronik sinüzitin nüksü görülebilmektedir.

Hastalık ameliyattan sonar tekrarlar mı?

Büyük çoğunlukla hastalığı cerrahisi sonrası şifayla sonuçlansa da, nadir vakalarda hastalığın tekrarlama riski mevcuttur. Zira yapılan işlemde sinüslerin drenajı ve temizlenmesi sağlanmaktadır. Yani yapılan işlem düzenleyici bir işlemdir, bademcik ameliyatında olduğu gibi organın çıkarılması söz konusu değildir.

Ameliyat sonrası?

  • Ameliyattan sonra ameliyatta cerrahın vereceği karar doğrultusunda buruna tampon konulabilir veya tamponsuz işlem gerçekleştirilebilir.
  • Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olurlar.
  • 48-72 saat içinde işlerine dönebilirler, fakat 5-6 gün istirahat sonrasında günlük hayata adaptasyon daha kolay olmaktadır.
  • Ameliyat sonrasında hastalara burunun hijyenini sağlamak için tuzlu su içeren burun spreyleri verilmektedir ve burun spreyleri ile burnun temizliği sağlanır.
  • Burnun tam olarak iyileşmesi 4-6 haftayı bulmaktadır. Bu sürede burnunuza doktorunuz tarafından pansumanlar yapılacak ve burnun iyileşmesi için ilaçlar verilecektir.
Anahtar kelimeler; Samsun sinüzit, Samsun, Sinüzit, endoskopik sinüs cerrahisi, samsun sinüzit ameliyatı