Horlama Cerrahisi

Horlama Cerrahisi

Horlama ve Uyku Apnesi

Tedavide günlük hayatın modifikasyonu, cerrahi ve CPAP tedavisi kullanılabilmektedir.Tedaviye başlamadan önce hastalığın şiddetini belirlemek için uyku testi (polisomnografi) yapmak esastır. Uyku testinden sonra elde edilecek sonuç ile hastalığın şiddetine göre yaklaşım planlanır.Bu yaklaşım birçok branşın ortak kararı ile yapılmalıdır. Tedavi kararının belirlenmesinde hastanın yaşı, kilosu, kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılan muayene sonucu tesbit edilen baş boyun anatomisi önem arz eder. Bu sayfada cerrahi yaklaşımlar kısaca özetlenecektir.

ADENOİDEKTOMİ

Özellikle çocukluk çağı uyku apnelerinde ve nadiren erişkinlerde önem arzeder. Burun deliklerinin genize bağlandığı noktada bulunan genizetinin(adcnoid vcj.) basit bir ameliyat ile alınması hastaların burundan nefes almasını rahatlatır ve uyku apnesinde düzelme sağlar. Bkz. Adenidektomi

TONSİLLEKTOMİ

Tonsillo palatinaların (bademciklerin) büyük olması ağızdan giren havayı vc burundan giren havanın genizden geçmesini engelleyerek hastaların özellikle uyurken nefes almasını zorlaştırır. Bu gibi hallerde bademcik ameliyatı ile dokular eksize edilerek hastaların daha rahat nefes alması sağlanır.

BURUN AMELİYATLARI

Burundan rahat nefes almak uyku kalitesi için son derece önemlidir. Burun tıkanıklığının düzeltilmesi için yapılacak cerrahi işlemlerin uyku kalitesini artıracağı açıktır. Tek başına burun cerrahisi uyku apnesinde kesin çözüm için çoğu zaman yeterli değildir, fakat burun solunumu düzeltilmeden uyku apnesinin başarılı bir tedavisinden söz edilemez. Dolayısı ile uyku apneli hastalarda burun solunumu gerekli patolojik durum ortaya konulmalı ve ona göre tedavi planlanmalıdır. Bkz. Septoplasti

RADYOFREKANS CERRAHİSİ

Horlamada burun içi etlerinin (alt konka), yumuşak damağın, bademciklerin vc dilin radyofrekans adı verilen cihazla küçültülmesi mümkündür. Uygun hasta seçimi sonucu ile özellikle burun etlerinin küçültülmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.

UVULOFARİNGOPLASTİ

Yumuşak damak, özellikle sırt üstü yatarken burundan gelen havanın nefes borusuna geçmesini engelleyerek uykuda solunum durmasına yol açabilir. Bu nedenle yumuşak damağın yapısını düzeltecek vc geniz bölgesinden hava akışını sağlayacak cerrahi işlemlere ihtiyaç vardır. Bu tür cerrahiler çeşitlilik göstermektedir. Cerrahınız sizin için en uygun olanı anatomik yapınıza göre seçmeli vc uygulamalıdır.

DİL CERRAHİLERİ

Dil uyku esnasında, yumuşak damakta olduğu gibi özellikle sırt üstü yatarken hava pasajını tıkar.(Şckil Y) Bu nedenle dil kökünü küçültecek veya öne çekecek cerrahiler ile hava pasajı açılmaya çalışılır.

Bu cerrahiler;

Dil kökü askısı: Çene ile dil arasında bir ip ile bağlantı kurmaya ve dil kökünü öne çekmeye yönelik bir cerrahidir.Tirohyoid süspansiyon: Boyunda hyoid adı verilen bir kemiği tiroid adı verilen bir kıkırdağa dikmek sureti ile havayolunu açmaya yönelik cerrahidir. Yukarıda adı gcöen iki dokuyu birbirine dikmek seçilmiş hastalarda dil kökünü ileriye çeker.Dil kökü ablasyonu: Dil kökünün cerrahi yöntemlerle küçültülmesine yönelik bir tedavidir. Böylelikle azalan dil hacmi havayolunun tıkanmasını engeller.

TRAKEOTOMİ

Hiçbir teadviyc cevap vermesi mümkün olmayan son derece ağır hastalar için kullanılır. Uyku apnesinin (periferik) kesin çözümünü sağlar.