Konka ( Burun Eti ) Ameliyatı

Konka ( Burun Eti ) Ameliyatı

Burun etleri halk arasında hem normal burunda konka adı verilen burun etlerinin büyümesine, hemde burun içinde olmaması gereken polip adı verilen anormal dokulara verilen ortak addır. Bu yazıda her ikisine kısaca değinilecektir.
KONKALAR

Konkalar, burun etleri burun içinde bulunan ve normal burun fonksiyonunun sağlanması için son derece önemli yapılardır. Mevcut yapılar olması gerekenden farklı bir anatomik durumda olursa bu durumda nefes alma ve burun fonksiyonlarında bozulma görülebilir.Burunda 3 çeşit burun eti (konka) bulunmaktadır.
Bunlar;
1.Alt konka
2.Orta konka
3.Üst konka olarak sıralanmaktadır.
Alt konkaların büyümesi allerjik kökenli veya anatomik bozukluk sonrasında olabilmektedir.
Orta konkalarda ise daha ziyade anatomik varyasyonlar sonucu oluşan patolojiler görülmektedir. En sık büllöz orta konka ve paradoks orta konka görülmektedir.
Alt konkaların büyümesinde radyofrekansla alt konkaların küçültülmesi veya konkanın kemik kısmının törpülenmesi yöntemleri kullanılabilmektedir.
Orta konkalardaki patolojik durum ise endoskopik sinüs cerrahisi yoluyla tedavi edilmektedir.
Burun Etleri (Nazal Polip)

Burun içinde olmaması gereken ve burun cidarından gelişen anormal yapılara verilen addır. Burun içinde hacim oluşturan bu dokular, burun tıkanıklığına ve burundan nefes alma zorluğuna yol açabilir. Aynı zamanda sinüslein drenaj yollarını tıkayan bu dokular sinüzite yol açabilmektedir. Tedavisi medikal ve cerrahi tedavi basamaklarını içermektedir. Cerrahi tedavi endoskopik sinüs cerrahisi ile burun içinden yapılmaktadır.