Rinoplasti ( Estetik Burun ) Ameliyatı

Rinoplasti ( Estetik Burun ) Ameliyatı

Fonksiyonel olarak nefes almak, özelliklede alınan nefesteki havayı ısıtmak, nemlendirmek ve süzmekle yükümlü olan burun, aynı zamanda yüzün görünümünde ve şeklinde oldukça önemli bir yere sahiptir.Burnun şeklinin insanların beklentisine uygun şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir. Bu da iyi yapılan bir estetik cerrahi ile mümkün olabilmektedir. Fakat burnun estetik yapısı düzenlenirken, fonksiyonlarının da düzenlenmesi ve burnun rahat nefes alır bir hale getirilmesi son derece önemlidir.

Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatı öncesinde hasta ile hekim ameliyat sonrası oluşabilecek muhtemel burun, beklentiler ve komplikasyonlar konusunda konuşmalı ve hasta bu konularda bilgilendirilmelidir. Rinoplasti ameliyatı genel veya lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Hastaların konforu açısından son yıllarda genel anestezi sıklığı artmıştır. Hastaların ameliyatla ilgili en büyük sorunu genellikle tampondur. Tamponsuz burun estetik ameliyatı veya bir başka deyişle tamponsuz rinoplasti mümkündür. Fakat hasta ile hekim tamponlu ve tamponsuz ameliyatların artı ve eksilerini tartışmalıdırlar. Ameliyat sonrasında hastaların yüzlerinde burun kemiklerinin kırılması sonucunda oluşabilecek morarmalar ve şişlikler olacaktır. Burun cerrahi sonrasında 7-14 gün atelle sabit tutulacaktır. Hastalar 7-10 gün içinde işlerine dönebilirler, fakat şişliklerin gerilemesi yaklaşık 30 gün sürer. Tam olarak burun şeklinin oturması ise 6 aydır.

Rinoplasti (Estetik Burun) Ameliyatı Olabilirmiyim ?

Rinoplasti hem fonksiyonel hem de estetik olarak daha iyi bir burun yapısı elde etmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. İyi bir septorinoplasti operasyonu sonrasında hastalar daha iyi görünen bir burun ile daha sağlıklı nefes alabilmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki bu cerrahi deneyimli hekimler tarafından yapılsa bile %10’luk bir hasta grubunda tam memnuniyet mümkün olmamakta ve revizyon cerrahisi adı verilen ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Revizyon cerrahileri gerek kozmetik sebeplere (burun şeklinden memnun olmama), gerekse nefes alma problemlerine bağlı olarak yapılabilir.

En sık duyduğumuz sorulardan birisi şudur;

Ben septorinoplasti (burun estetiği) operasyonu olmalı mıyım?
Bu sorunun cevabı için aşağıdaki kısa yazıyı okumalısınız.

  1. ŞEKİL: Eğer burnunuzun şeklinden memnun değilseniz septorinoplasti ameliyatına adaysınız demektir. Genellikle bu memnuniyetsizlik doğuştan şekil bozukluklarına, travma sonrasında oluşan şekil bozukluklara veya geçirilmiş cerrahiler sonrasında yetersiz düzeltmelere bağlı olabilir. Nadiren, yaşlanmaya bağlı oluşan doğal şekil değişiklikleri hastaların burunlarının şeklinden şikayetçi olmaları ile sonuçlanabilir. Fakat; tüm bu bilgiler ışığında şunu söylemekte fayda var, hastaların beklentileri septorinoplasti ameliyatında son derece önemlidir. En uygun ameliyat beklentisi burnun şeklini geliştirme ve güzelleştirme beklentisidir. En mükemmel şekli elde etmek veya cerrahi sonrasında adeta başka birine dönüşmeyi beklemek hastalar için mutsuzluğa yol açılabilecek olan bir beklentidir. Bu nedenle cerrahi öncesi hasta ve cerrah arasında detaylı görüşme yapılmalıdır.
  2. YAŞ: Birçok genç hasta septorinoplasti cerrahisi istemektedir. Fakat cerrahi için hastanın ergenlik döneminde ki büyüme paternini tamamlamış olması gerekir. Bu her insan için farklı bir yaş demek olmakla birlikte genel kabul minimum 17-18 yaştır. Bu yaştan önce yapılan cerrahilerde hem burnun şeklinin yeniden bozulma hem de burnun gelişim bozukluklarının oluşması ihtimali mevcuttur.
  3. GENEL SAĞLIK DURUMUNUZ: Hastanın genel sağlık durumunun, olası ek hastalıklarının ve kullandığı ilaçların septorinoplasti öncesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, anestezi alması uygun olmayan akut-kronik hastalığı olanlarda, cerrahiyi zorlaştıran ilaç kullanan (Ör:aspirin) hastalarda, yara iyileşmesinin bozuk olduğu durumlarda veya yarası son derece skarlı(bozuk-iz bırakarak) iyileşen vakalarda, tüm bu olasılıklar incelenerek hastaya bilgi verilmelidir. Gerekirse operasyondan kaçınılmalı veya operasyon ertelenmelidir.
  4. PSİKOLOJİK DURUM: Daha önce de belirttiğim gibi septorinoplasti olan hastalarda amaç daha iyi bir buruna sahip olmaktır. Hayat şeklinde veya görünümde çok köklü değişiklikler beklemek uygun değildir. Bu nedenle hastaların psikolojik durumu, içinde bulundukları durumu sağlıklı olarak değerlendirmeye müsait olmalıdır. Eşinden veya sevgilisinden yeni ayrılan hastalar, depresif duygu bozukluğu olanlar veya diğer bazı psikolojik hastalıklarda ameliyat bir çıkış yolu olarak görülebilir ve sonrasında mutsuzlukla sonuçlanabilir. Bu tip hastalarda cerrahiden kaçınılmalı veya ameliyat öncesinde psikiyatristlerden yardım istenilmelidir.
  5. NEFES PROBLEMLERİ: Hastalar ile ameliyat öncesinde nefes problemleri görüşülmelidir. İyi bir fizik muayene, endoskopik muayene ve gerekirse bilgisayarlı tomografi ile mevcut problemler mümkünse bir kulak burun boğazcı tarafından ortaya koyulmalıdır. Aynı seansta mevcut konka problemleri (konka cerrahisi), sinüzit problemleri (endoskopik sinüs cerrahisi) ve septum problemleri (burun kemik eğriliği) düzeltilmelidir. Böylelikle hem daha iyi nefes almak hem de daha güzel görünen buruna sahip olmak mümkün olacaktır. Unutulmamalıdır ki; her zaman ilk cerrahi esnasında nefese yönelik gerekli müdahaleleri uygulayarak daha başarılı sonuçlar elde edilir. Benim Samsun burun estetiği hastalarında uyguladığım algoritmada yukarıdaki faktörleri hastalarla birlikte değerlendirerek cerrahiyi planlamayı amaçlamaktayım.