Boğaz Hastalıkları

Boğaz Hastalıkları

BOĞAZ BÖLGESİ HASTALIKLARI Hayatı boyunca boğazı ağrımayan, sesi kısılmayan insan yok gibidir. Boğaz bölgesinden kaynaklanan bu ve bunun gibi hastalıklar insanların hayat kalitesini bozabilir, bazende ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sayfada boğaz bölgesinden ve gırtlaktan kaynaklanabilen bazı hastalıklar kısaca ele alınacaktır.

GENİZ ETİ VE BADEMCİK

SES KISIKLIĞI

HORLAMA VE UYKU APNESİ

GIRTLAK KANSERİ

DİL: Dil ağız içinde bulunan yutma, konuşma ve tat almada çok önemli görevlere sahip bir organdır. Bu anlamda dil sağlığını bozan hastalıklar insan hayatını oldukça olumsuz etkiler. Dilin hastalıklarının birçoğu salimdir, fakat bazı hastalıkları hayati tehdit edebilir. Bu nedenle dilden kaynaklanan lezyonlar ve hastalıklara dikkatle eğilmek gereklidir. Eğer dilinizde geçmeyen veya gittikçe büyüyen yaralar varsa veya dilde yara ile birlikte boyunda beze (şişlik) mevcutsa mutlaka hastanın bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Dilde şüpheli bir lezyon varlığında hekim lezyondan parça almalıdır.
Bu işlem parçanın bir kısmının alınması şeklinde olabileceği gibi,  lezyonun tamamının çıkarılması da söz konusu olabilmektedir. Alınan doku incelenmek üzere patoloji laboratuarına gönderilecektir, sonucun habis olarak rapor edilmesi halinde hastalığın tedavisi için ek işlemlere ihtiyaç duyulacağı açıktır.

AĞIZ YARALARI: Ağız içinde ağrılı veya ağrısız yaralar çıkabilmektedir. Bunlar ağız mukozasında, dişlerin çevresinde, dilde veya bademciklerde olabilmektedir. Oluşan lezyonların büyük bir kısmı iyi huylu lezyonlardır. Bu lezyonlar basit bir kistten, ağızda çıkan aftlara, kansere yatkınlık yaratan lezyonlardan, kansere varan boyuttaki geniş spektrumda lezyonlardır. Bazıları son derece ağrılı olan bu lezyonların bir kısmında ağrı görülmez. Ağızdaki bu yaraların hemen hemen en sık görüleni oral aftlardır. Tekrarlayan ağızda yaralarla karakterize bu durumda ağızdaki lezyonlar ağız boşluğunun her bölgesinde görülebilmektedir.
Hastalar yara çıkan dönemlerde ağrıdan dolayı rahat yemek yiyememekten yakınırlar.

Ağızda tekrarlayan aftı olan hastalar hekime başvurduklarında Behçet hastalığı açısından incelenirler. Behçet hastalığı ağızda tekrarlayan yaralar dışında, bazı cilt lezyonları, genital bölgede yaralar, göz ve damarsal lezyonlarla karakterize bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Behçet hastalığı ekarte edildikten sonra diğer ağızda yara yapan bağışıklık sistemi hastalıkları için inceleme yapılır.
Sebebi bulunamayan lezyonlara rekürrent aftöz stomatit teşhisi konulur ve medikal tedavi başlanararak hastalara daha konforlu bir hayat sağlanmaya çalışılır.